• ۰۲۱ ۷۷ ۹۴ ۹۴ ۰۷

قابلیت های نرم افزار کیاراد

نرم افزار حسابداری آنلاین کیاراد با امکانات کامل و کاربردی شما را در ثبت اسناد خود در هر زمان و هر مکان با هر دستگاه متصل به اینترنت یاری می نماید.بخشهای مربوط به بازرگانی (خرید و فروش)،خزانه داری (دریافت و پرداخت)و انبار تولید کننده اطلاعات جهت گزارشات درون و برون سازمانی می باشند که به صورت یکپارچه در دسترستان می باشد.


خرید و فروش(بازرگانی)

 • فاکتور خرید کالا/برگشت از خرید
 • فاکتور فروش کالا و خدمات/برگشت از فروش
 • ارسال فاکتور از طریق ایمیل
 • صدور چاپ فاکتور با فرمت قانونی

دریافت و پرداخت (خزانه داری)

 • دریافت و پرداخت وجه نقد
 • دریافت و پرداخت چک
 • کنترل وضعیت چک ها

گزارشات

 • تراز آزمایشی
 • صورتحساب سود و زیان
 • گزارش موجودی کالا
 • گزارش فروش به تفکیک کالا
 • گزارش ماده 169(گزارش فصلی)
 • گزارش ارزش افزوده
 • گزارشات نموداری و گرافیکی

امکانات دیگر

 • امکان تعریف کدینگ حساب دلخواه
 • امکان مدیریت کاربران سیستم و تعیین سطوح دسترسی
 • امکان تعریف کالا و کد کالا
 • امکان تعریف انبار متعدد